SHILLA MONOGRAM 바로가기 메뉴
메인메뉴 바로가기
본문으로 바로가기

Current location : > Chính sách Bảo mật

Chính sách xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi, Hotel Shilla Co., Ltd. (sau đây gọi là "Công ty"), đang nỗ lực hết mình để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Công ty đang nỗ lực tuân thủ luật liên quan đến thúc đẩy sử dụng mạng thông tin truyền thông, bảo vệ thông tin (sau đây gọi là "Luật về mạng thông tin và truyền thông trực tuyến"), Luật bảo vệ thông tin cá nhân cùng tất cả các luật và quy định liên quan khác. Chính sách xử lý thông tin cá nhân này được đăng tải để có thể truy cập công khai trên trang web của công ty (http://www.shillahotels.com), khách hàng có thể dể dàng kiểm tra chính sách xử lý thông tin cá nhân và các biện pháp liên quan của công ty.
Chính sách xử lý thông tin cá nhân này có thể được sửa đổi hoặc cập nhật tuỳ theo thay đổi về mặt luật pháp, chính sách của chính phủ hoặc các quy định nội bộ của Công ty. Chúng tôi sẽ thông báo ngay cho khách hàng về các thay đổi này để khách hàng có thể cập nhật thường xuyên.

Chính sách xử lý thông tin cá nhân của công ty bao gồm các nội dung sau:

- NNgày thi hành : 2020.02.11

- Ngày cập nhật mới nhất : 2023.01.13

1. Thu thập thông tin cá nhân; Mục đích sử dụng; Các nội dung được thu thập; và Phương pháp thu thập

A. Khi quý khách đăng ký hội viên của Hotel Shilla, chúng tôi bắt buộc phải thu thập thông tin cá nhân như sau của quý khách để cung cấp các dịch vụ thương mại điện tử và dịch vụ ngoại tuyến.

Phân loại Nội dung Mục đích Thời hạn
Gia nhập hội viên Họ tên (tiếng Hàn-tiếng Anh), tên truy cập, mật khẩu, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số liên lạc (điện thoại cầm tay) Xác nhận danh tính khách hàng, cung cấp các dịch vụ hội viên,hợp đồng và chuyển phát các sản phẩm của khách sạn Cho đến khi khách hàng huỷ bỏ tư cách hội viên, hoặc trong vòng năm (5) năm sau khi lưu trú tại khách sạn cho đến khi chuyển phát hoàn thành.
Đặt phòng Họ tên, địa chỉ email, khu vực (theo hộ chiếu), ngày tháng năm sinh, thời gian lưu trú tại khách sạn, thông tin thanh toán, mã khách hàng, số hộ chiếu (người nước ngoài) Xác nhận danh tính khách hàng hoặc xử lý khiếu nại
Đặt phòng với tư cách không phải hội viên Họ tên (tiếng Hàn-tiếng Anh), khu vực (theo hộ chiếu), địa chỉ email, số liên lạc (điện thoại cầm tay), thông tin đặt phòng, thông tin thanh toán (loại thẻ, số thẻ, thời hạn thẻ) Đặt phòng khách sạn và ứng đối khách hàng Trong vòng 1 năm sau khi đặt phòng

B. Khi quý khách đăng ký trở thành hội viên của Hotel Shilla, chúng tôi sẽ thu thập không bắt buộc các thông tin cá nhân sau đây:

Nội dung Mục đích Thời hạn
Số điện thoại nhà, địa chỉ nhà Cung cấp ưu đãi, quảng bá sản phẩm và dịch vụ; điều tra mức độ hài lòng của khách hàng. Cho đến khi khác hàng huỷ bỏ tư cách hội viên hoặc trong vòng năm (5) năm sau khi lưu trú tại khách sạn

C. Khi quý khách sử dụng dịch vụ hội viên trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập thông tin như địa chỉ IP, cookie, lịch sử sử dụng dịch vụ và thông tin thanh toán (ví dụ: số thẻ tín dụng, số tài khoản ngân hàng, số thẻ quà tặng, mã chấp thuận thanh toán dịch vụ di động,...), chỉ dành cho mục đích cung cấp các dịch vụ hội viện online và xác minh giao dịch tài chính của quý khách.

D. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách từ đơn đăng ký hội viên trên trang web, văn bản, fax, liên lạc qua điện thoại, bảng tin tư vấn, sự kiện quảng cáo và các phương pháp thu thập thông tin tạo ra.

2. Cung cấp và chia sẻ thông tin cá nhân đã thu thập cho bên thứ 3

A. Chúng tôi sẽ không sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào vượt quá phạm vi đã được nêu trong ‘Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân’ hoặc cung cấp cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào, ngoại trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng, hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

B. Nếu có bất kỳ quan hệ giao dịch nào hình thành thông qua các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, thông tin sẽ được cung cấp cho các bên liên quan trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và phải được sự đồng ý của hội viên.

Bên nhận thông tin Mục đích sử dụng của Bên nhận thông tin Hạng mục thông tin cá nhân cung cấp Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân
Shilla HM Co.,Ltd. Cung cấp dịch vụ đặt phòng tích hợp và các tiện ích liên quan. Họ tên (tiếng Hàn-tiếng Anh), ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số điện thoại (di động-điện thoại nhà), thời gian lưu trú (ngày đến và ngày khởi hành), phương thức thanh toán, số hộ chiếu, mã khách hang 5 năm sau lần lưu trú cuối cùng
Korean Air Lines Co., Ltd. Xử lý /xác nhận đặt chỗ cho chuyến bay. Họ tên (tiếng Hàn-tiếng Anh), số điện thoại (di động-điện thoại nhà), địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn, hai chữ số đầu tiên của mật khẩu)
※ Thông tin thẻ được thu thập và cung cấp khi có yêu cầu xuất vé.
Cho đến khi thực hiện xong mục đích liên quan
Asiana Airlines Inc.
Jeju Rent Car Xử lý / xác nhận đặt thuê xe. Tên và số liên lạc 5 năm sau ngày ký hợp đồng

C. Trong trường hợp các quyền và nghĩa vụ của nhà cung cấp dịch vụ được chuyển nhượng hoặc chuyển nhượng hoàn toàn do bán, sáp nhập hoặc mua lại, chúng tôi sẽ đảm bảo việc thông báo trước cho quý khách một cách chi tiết lý do và thủ tục chuyển nhượng, quý khách có quyền huỷ bỏ thoả thuận về việc sử dụng thông tin cá nhân trước đó.

D. Trường hợp cần sự đồng ý của quý khách và cung cấp hoặc chia sẻ thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thông tin trước đến quý khách thông qua email hoặc văn bản về bên sẽ được cung cấp, chia sẻ thông tin, hạng mục thông tin sẽ được cung cấp hoặc chia sẻ là gì, tại sao các thông tin đó phải được cung cấp hoặc chia sẻ, thông tin này được bảo vệ và quản lý trong bao lâu, đến khi nào, và tìm kiếm sự đồng ý từ khách hàng. Các quy trình tương tự sẽ được áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi về bên nhận thông tin.

E. Thông tin cá nhân của quý khách có thể được cung cấp mà không có sự đồng ý của quý khách theo các quy định hiện hành của pháp luật:

 • - Khi thực hiện hợp đồng liên quan đến việc cung cấp dịch vụ;
 • - Khi cơ quan điều tra có yêu cầu hợp lệ và hợp lý cho mục đích điều tra; hoặc
 • - Khi cung cấp dưới dạng không xác định để tổng hợp số liệu thống kê hay sử dụng cho mục đích học thuật hoặc nghiên cứu thị trường.

F. Thông tin cá nhân được thu thập mang tính quốc tế được xử lý như sau:
Hotel Shilla đã ủy thác cho SHILLA MONOGRAM QUANGNAM DANANG sử dụng Shilla Rewards. Thông tin cá nhân được bảo vệ bằng mọi cách và chịu sự giám sát chặt chẽ của Hotel Shilla.

Bên nhận thông tin SHILLA MONOGRAM QUANGNAM DANANG(QUEVIET - QUANGNAM COMPANY LIMITED)
Địa điểm của Bên nhận thông tin Lạc Long Quân, phường Điện Ngọc, xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Ngày giờ và phương pháp cung cấp Thông tin sẽ được chuyển tiếp qua hệ thống vào ngày tiếp theo của ngày tạo tài khoản và ngày thay đổi thông tin hội viên
Thông tin liên lạc của người chịu trách nhiệm quản lý thông tin privacy@danang.shillamonogram.com
Hạng mục thông tin cá nhân được cung cấp Họ tên khách hàng, Ngày tháng năm sinh, Giới tính, E-mail, Số điện thoại di động, Lịch sử mua và đặt sản phẩm, Thời gian lưu trú, ID Shilla Rewards
Nội dung công việc Dịch vụ Shilla Rewards
Thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân Từ ngày đồng ý cho thu thập-sử dụng thông tin cá nhân đến khi hủy bỏ tư cách hội viên

3. Ủy thác dịch vụ xử lý thông tin cá nhân

A. Công ty, với mục đích cung cấp dịch vụ, đã thuê ngoài xử lý thông tin cá nhân trên cơ sở hợp đồng như sau:

Nhà thầu (được thuê ngoài) Dịch vụ ủy thác
Samsung SDS Vận hành và bảo trì hệ thống điện toán
S-Tec Vận hành hệ thống camera quan sát
Hana DM Quảng bá sản phẩm và truyền thông; phụ trách gửi thư thông báo
Beyond N Phụ trách chuyển phát hoa
LK GLS Các dịch vụ liên quan đến giao hàng
Ye Song Tư vấn khách hàng là hội viên Shilla S
Shilla HM Co.,Ltd.
(Dongtan, Jeju, Mapo, Gwanghwamun và Seocho)
Gồm dịch vụ đặt phòng tích hợp, đăng ký/hủy đăng ký hội viên Shilla Awards, tích điểm/sử dụng điểm thưởng Shilla Rewards, tiếp nhận phản hồi của khách hàng
Shilla Monogram Quangnam Danang

4. Thu thập thông tin cá nhân bằng cookie

A. Sử dụng cookie
Chúng tôi sử dụng cookie để thuận tiện cho người dùng. Thông tin thu thập thông qua cookie bao gồm tên đăng nhập và địa chỉ IP được sử dụng để duy trì trạng thái đăng nhập và hiển thị các thông điệp quảng cáo được cá nhân hóa.

B. Cài đặt và sử dụng Cookies; từ chối sử dụng
Qúy khách có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối cài đặt cookie đồng thời có thể thiết lập cho trình duyệt web chấp nhận tất cả cookie, thông báo mỗi khi cookie lưu trữ, có thể vô hiệu hóa hoặc chặn lưu trữ cookie. Việc vô hiệu hóa hoặc chặn lưu trữ cookie có thể hạn chế quyền truy cập của quý khách vào các dịch vụ có yêu cầu đăng nhập.

5. Thời hạn lưu giữ và hủy thông tin cá nhân

A. Công ty sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng cho tới khi mục đích thu thập hoặc tiết lộ thông tin được hoàn thành, và sẽ ngay lập tức hủy thông tin cá nhân của khách hàng khi mục đích đã thực hiện xong hoặc khi hết thời hạn lưu giữ. Thời điểm được yêu cầu hủy bỏ thông tin cá nhân của khách hàng như sau:

 • - Thông tin hội viên: khi khách hàng hủy tư cách hội viên hoặc bị tước tư cách hội viên
 • - Thông tin giao nhận chuyển phát: khi sản phẩm hoặc dịch vụ đã được giao nhận hoặc cung cấp
 • - Thông tin được thu thập để sử dụng cho khảo sát hoặc sự kiện quảng cáo: khi cuộc khảo sát hoặc chương trình đó kết thúc
 • - Thông tin xác minh danh tính của khách hàng: khi danh tính khách hàng đã được xác minh
Trường hợp thông tin cá nhân của khách hàng cần được lưu giữ vì lý do như xử lý tranh chấp giao dịch theo luật pháp hoặc quy định nội bộ có liên quan, chúng tôi có thể giữ lại thông tin đó
 • Hồ sơ liên quan đến hợp đồng hoặc thu hồi thỏa thuận đặt mua: năm (5) năm;
 • Hồ sơ liên quan đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ và thanh toán: năm (5) năm;
 • Hồ sơ liên quan việc xử lý các khiếu nại hoặc tranh chấp của khách hàng: ba (3) năm.
 • B. Công ty phân loại và quản lý riêng thông tin cá nhân của các hội viên đáp ứng các điều kiện sau theo ‘Hệ thống thời hạn hiệu lực thông tin cá nhân’:

  • - Hội viên không có lịch sử đăng nhập trên trang chủ dịch vụ (gồm PC/Mobile Web, App)
  • - Hội viên không có lịch sử lưu trú và mua hàng ngoại tuyến trong hơn 1 năm

  C. Phương pháp hủy thông tin cá nhân:

  • - Thông tin cá nhân được in trên giấy: ủy thác cho đơn vị chuyên tiêu hủy bằng thiết bị nghiền giấy.
  • - Thông tin được lưu trữ điện tử: sẽ được xóa vĩnh viễn theo cách không thể khôi phục bằng kỹ thuật.

  6. Quyền và nghĩa vụ của người dùng và thực thi quyền

  A. Khách hàng có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân đã đăng ký bất cứ lúc nào, yêu cầu chỉnh sửa hoặc xoá, hoặc yêu cầu xử lý, chấm dứt hoặc rút lại sự đồng ý của mình. Khi quý khách muốn xem, chỉnh sửa/xóa, yêu cầu ngưng xử lý, rút lại sự đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, có thể bấm chọn 『Thông tin hội viên』 để xem hoặc chỉnh sửa thông tin, hoặc gọi đến số máy chính (+82-2-2233-3131), hoặc liên hệ với nhân viên phụ trách của chúng tôi qua văn bản, điện thoại, hoặc email, chúng tôi sẽ phản hồi ngay sau khi xác minh danh tính khách hàng.

  B. Nếu khách hàng có yêu cầu chỉnh sửa lỗi sai trong thông tin cá nhân đã đăng ký, những thông tin đó sẽ không được cung cấp hoặc sử dụng cho đến khi lỗi sai được chỉnh sửa. Khi bất kì thông tin không chính xác nào của quý khách đã được cung cấp cho bên thứ ba, chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho họ và yêu cầu chỉnh sửa.

  7. Các biện pháp tăng cường bảo mật thông tin cá nhân

  Khi xử lý thông tin cá nhân của quý khách, chúng tôi luôn nỗ lực hết sức để ngăn chặn thông tin bị thất lạc, đánh cắp, rò rỉ, bị làm sai lệch hoặc thiệt hại bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản trị, vật lý như sau để đảm bảo tính bảo mật:
  - Giảm tối thiểu số người tiếp cận với thông tin và thực hiện đào tạo
  Số lượng người tiếp cận với thông tin là tối thiểu và phải thường xuyên được đào tạo.
  - Thanh tra nội bộ thường xuyên
  Thanh tra nội bộ được thực hiện thường xuyên để bảo mật thông tin cá nhân.
  - Kế hoạch quản lý nội bộ
  Kế hoạch quản lý nội bộ được xây dựng và thực hiện để đảm bảo an toàn khi xử lý thông tin cá nhân
  - Mã hóa thông tin cá nhân
  Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được bảo vệ bằng mật khẩu, lưu trữ và quản lý dưới hình thức được mã hóa. Tất cả các dữ liệu được mã hóa để truyền đi và các dữ liệu quan trọng được bảo vệ bằng các tính năng bảo mật riêng biệt.
  - Hạn chế truy cập thông tin cá nhân
  Chúng tôi thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát quyền truy cập vào thông tin cá nhân bằng cách cấp phát, sửa đổi hoặc hủy bỏ quyền truy cập vào hệ thống cơ sở dữ liệu xử lý thông tin cá nhân, đồng thời hệ thống tường lửa được sử dụng để kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.
  - Lưu trữ nhật ký truy cập, ngăn chặn mạo danh hoặc giả mạo dữ liệu
  Chúng tôi lưu trữ và quản lý lịch sử truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân trên 06 tháng, và sử dụng các tính năng bảo mật để dữ liệu nhật ký truy cập không bị giả mạo, đánh cắp hoặc thất lạc.
  - Sử dụng khóa để bảo mật tài liệu
  Tài liệu, phương tiện lưu trữ phụ trợ chứa thông tin cá nhân được lưu giữ ở nơi an toàn có khóa bảo vệ. Chúng tôi có khu vực riêng biệt để lưu trữ các thông tin cá nhân kiểm soát người không được cấp phép truy cập, và thiết lập, vận quy trình kiểm soát ra vào nơi này.

  8. Thu thập ý kiến và xử lý khiếu nại

  A. Chúng tôi đánh giá cao ý kiến và phản hồi của khách hàng, và khách hàng luôn có quyền yêu cầu thắc mắc của mình được giải đáp một cách nghiêm túc. Chúng tôi đã thiết lập một đường dây nóng để có thể trao đổi một cách hiệu quả với khách hàng.
  [Trung tâm dịch vụ khách hàng] Số điện thoại: +82-2-2230-3131

  B. Trung tâm dịch vụ khách hàng hoạt động từ 09:00 sáng đến 06:00 tối. Tất cả các liên hệ thông qua email, fax hoặc thư sẽ được phản hồi trong vòng 24 giờ sau khi nhận. Tuy nhiên, sau giờ hành chính hoặc vào cuối tuần và ngày lễ, chúng tôi sẽ phản hồi vào ngày làm việc tiếp theo.

  C. Nếu khách hàng muốn báo cáo vi phạm hoặc cần tư vấn về xâm phạm thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ:

  • - Trung tâm khiếu nại xâm phạm thông tin cá nhân (qua trang web privacy.kisa.or.kr hoặc số điện thoại 118)
  • - Phòng Điều tra tội phạm công nghệ cao, Văn phòng Công tố viên Tối cao (qua trang web www.spo.go.kr hoặc số điện thoại 1301)
  • - Cục an ninh mạng, Sở cảnh sát (qua trang web www.police.go.kr hoặc số điện thoại 182)

  9. Người chịu trách nhiệm bảo mật

  Công ty đã chỉ định các bộ phận và cá nhân sau đây chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách hàng, đồng thời thu thập ý kiến và xử lý các khiếu nại của khách hàng:

  Chi tiết Giám đốc bảo mật (CPO) Người xử lý Thông tin Cá nhân
  Tên Lee, JaeWon Gwon, Hyeongyu
  Bộ phận Information Security Team Nhóm nhân sự Khách sạn & Hoạt động giải tr
  Chức vụ Phó Chủ Tịch Giám đốc
  Số điện thoại +82-2-2230-3131 +82-2-2230-3131
  Địa chỉ e-mail comments.shilla@samsung.com comments.shilla@samsung.com

  10. Bảo vệ thông tin cá nhân cho trẻ em dưới 14 tuổi

  Công ty không thu thập thông tin cá nhân của khách hàng thành viên là trẻ em dưới 14 tuổi theo Luật Bảo Vệ Trẻ Vị Thành Niên. Nếu cần thu thập thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi liên quan đến hệ thống khách sạn, chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của người đại diện pháp lý hoặc người giám hộ của trẻ.

  11. Truyền tải thông tin mang tính quảng cáo

  A. Chúng tôi không gửi tin quảng cáo cho khách hàng khi khách hàng đã đưa ra yêu không nhận tin.

  B. Khi gửi thông tin quảng cáo bằng email hoặc các phương tiện khác vì mục đích tiếp thị trực tuyến như cung cấp thông tin sản phẩm, chúng tôi sẽ trình bày tiêu đề và nội dung như sau để quý khách dễ dàng nhận biết:

  • - Tiêu đề dù không hiển thị “Quảng cáo” nhưng phải truyền đạt nội dung email;
  • - Nội dung chứa tên người gửi, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhà, cũng như hướng dẫn về cách hủy đăng ký, để người nhận có thể dễ dàng hủy đăng ký nhận tin từ các quảng cáo tiếp theo.

  C. Tương tự, khi gửi tin nhắn quảng cáo bằng fax hoặc tin nhắn văn bản trên điện thoại di động và các phương tiện không phải email, chúng tôi sẽ thể hiện rõ tên người nhận , ngay cả khi khách hàng đã đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo.

  12. Trang web liên kết

  A. Chúng tôi có thể cung cấp các đường link tới trang web hoặc tài liệu của công ty khác, trong trường hợp này chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo về tính hữu dụng của những trang web và tài liệu này vì chúng tôi không có quyền quản lý.

  B. Nếu quý khách click vào một liên kết xuất hiện trên trang web của công ty và chuyển sang một trang web khác, quý khách nên đọc kỹ chính sách xử lý thông tin các nhân của trang web đó, vì nó không liên quan đến Hotel Shilla.

  13. Các bài đăng

  A. Chúng tôi luôn trân trọng các nội dung mà quý khách đăng và nỗ lực hết sức để bảo vệ các bài đăng đó không bị làm giả, chỉnh sửa hay bị xóa. Tuy nhiên, không áp dụng đối với những nội dung dưới đây:

  • - Các tin nhắn giống như tin rác (ví dụ như một chuỗi kí tự hay các tin nhắn quảng cáo);
  • - Các bài viết nói xấu người khác bằng cách phát tán các thông tin sai lệch;
  • - Các bài viết để lộ danh tính của người khác mà không được sự đồng ý từ họ, vi phạm bản quyền của bên thứ ba hoặc vi phạm các quyền khác, hoặc không liên quan tới chủ đề của bảng thông báo.
  • - Nếu một bài đăng tiết lộ danh tính của những người khác, Công ty có thể xóa hoặc chỉnh sửa một phần của bài đăng đó, để duy trì và đẩy mạnh văn hóa cộng đồng trực tuyến lành mạnh.
  • - Nếu nội dung của bài đăng có thể di chuyển sang phần khác, Công ty sẽ cung cấp đường dẫn trong bài đăng để tránh hiểu lầm hoặc nhầm lẫn.
  • - Công ty có thể xóa các bài đăng được đánh giá độc hại đối với hệ thống phần mềm hoặc không chính xác sau khi đưa ra cảnh báo cá nhân.

  B. Về cơ bản, khách hàng có quyền kiểm soát các bài đăng của mình và chịu trách nhiệm về nội dung. Việc bảo hộ thông tin mà khách hàng tự nguyện đăng tải là rất khó, do đó chúng tôi khuyến cáo khách hàng nên cân nhắc kỹ trước khi đăng tải bài viết.

  14. Thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân

  Nếu có bất kỳ thay đổi nào tại Chính sách bảo mật này như thêm, xóa hoặc sửa đổi do ảnh hưởng từ việc hiệu chỉnh hoặc cải cách luật pháp liên quan, chính sách của chính phủ hoặc quy định nội bộ của Công ty hoặc do thay đổi công nghệ bảo mật, Công ty sẽ đăng tải nội dung về thay đổi đó trên trang web chính thức.

  • - Phiên bản Chính sách xử lý thông tin cá nhân : v3.0
  • - Ngày thi hành : 11/02/2020
  • - Ngày sửa đổi : 02/03/2020
  • - Ngày sửa đổi : 25/02/2022
  • - Ngày sửa đổi : 13/01/2023

  Chính sách xử lý thông tin cá nhân này tại trang web vủa Hotel Shilla sẽ được áp dụng từ ngày 13/01/2023.

Shilla Monogram Quangnam Danang, Lac Long Quan, Dien Ngoc, Dien Ban District, Quang Nam Province, Vietnam, +84-235-625-0088